Zdravie

Parson russell terriér je vo všeobecnosti zdravé plemeno. Príležitostne sa v chove objaví luxácia patelly, šedý zákal alebo luxácia šošovky.

Luxácia šošovky.

Ide o stav, kedy je očná šošovka vysunutá zo svojej normálnej polohy. Šiler a Fiedler /1978/ popisujú tento defekt ako ektopiu šošovky a uvádzajú neznámy spôsob dedičnosti. Príčinou vysunutia šošovky je porucha jej fixácie. Objavuje sa u jedincov vo veku 3-5 rokov. Je postihnuté jedno alebo obe oči. Niekedy tento defekt sprevádza glaukom. Postihnuté oko je obyčajne slepé a často psa svrbí. Najčastejší výskyt tohto onemocnenia bol popísaný u niektorých plemien teriérov.

Katarakta - šedý zákal očnej šošovky.

Je mnoho foriem šedého zákalu očnej šošovky. Niektoré sa vyvíjajú vekom veľmi pomaly a majú u rôznych plemien rôzny priebeh. Je nepravdepodobné, že by sa šedý zákal vyvíjal inak ako obojstranne, i ked môže mať na každom oku iný priebeh. Jediný spôsob ako odstrániť túto vadu z populácie, ak je jej genetická kontrola akákoľvek, je dôsledná selekcia všetkých postihnutých jedincov. Spôsob selekcie je treba voliť podľa distribúcie tohto defektu v sledovanej populácií. Katarakta je primárnym defektom, ak sa vyvíja bez dalších defektov. Pokiaľ je súčasne pozorovaný aj iný defekt oka, tak hovoríme o sekundárnom šedom zákale.

Luxácia patelly.

Vyskytuje sa u mnohých plemien, ale častejšie ju pozorujeme u malých plemien. Postihnuté koleno zadnej končatiny sa ľahko zistí pri pohybe, kedy jedinec beží len po troch končatinách. Dislokácia kostí v kolennom kĺbe sa často sama upraví, ale zas sa objaví. Vyskytuje sa už vo veku 4-6 mesiacov. Stupen postihnutia kolísa od čiastočnej dislokácie kostí až po absolútnu nehybnosť kolena. Predpokladá sa, že ide o defekt, ktorý sa vyskytuje v niektorých líniách alebo rodinách, čo dáva nepriamy dôkaz, že ide o chorobu dedičnú.

Dúfam, že v dnešnej dobe si každý chovateľ kladie za povinnost dať svojim chovným jedincom urobiť všetky potrebné zdravotné vyšetrenia.

Sú to vyšetrenia:

Luxácie patelly

Dedicné očné vady

Vyšetrenie sluchu

Žial, aj v kontrolovaných chovoch sa môže narodiť šteniatko s nejakou dedičnou vadou. Aj ked sa človek snaží vyradiť z chovu jedincov s dedičnými chorobami, príroda je aj tak mocnejšia a nevyspytateľná.

 

 

Použitá literatúra: Jaromír Dostál; 1995 nakladtelstvo Dona 1995; Chov Psu – genetika v kynologické praxi