MVP- Bratislava

19.08.2006

Velmi Nádejný

Trieda Dorastu

p. Stanovský

MVP-Trencín

28.01.2007

Velmi Dobrý

Trieda Mladých

MVDr. Bucko

ŠVT - Bratislava

18.03. 2007

Výborná 2

Trieda Mladých

p. Fridrichová

CVP - Senec

01. 06. 2007

Výborná 1

Trieda Stredná

p. Uhlíková