Historia plemena Parson Russell Terrier

John Russell ,,otec“ plemena sa narodil v r. 1795. Zakladateľkou chovu bola fenka malého foxteriéra, zakúpená od mliekara, ktorej dal meno Trump.

Russell ju popísal takto: ,, Bola ako zo škatulky, mala skvelú postavu, bola vyvážená, vyzerala bystro a upravene. Bola skoro celá biela.“

Najbližších 50 rokov ju mal každý Jack russell terriér v rodokmeni.

Russell terriér bol chovaný hlavne pre lov líšok a nešlachtil sa pre výstavné kruhy.

John Russell sa stal zakladajúcim členom Kennel clubu v r. 1873 a posudzoval hlavne foxteriérov. Zomrel v r. 1883.

Okolo roku 1895 bol založený klub Parson Jack Russell terriérov. V r.1925 žiadal Arthur Heinemann, aby súdny dvor uznal Jack Russell terriéra za samostatné plemeno, žial nestalo sa.

Druhá svetová vojna spôsobila, že bolo málo chovného materiálu, krátkonohé foxteriery krížili s jazvečíkmi, seylham terriérmi a korgim.

V 90. rokoch 19. stor. bol založený Parson Jack Russell terriér club.

V r. 1975 vznikol Russell terriér club of Great Britain.

V r. 1983 bol SEJRC formálne prijatí do Kennell Clubu. Neskôr bola ustanovená plemenná kniha a štandard plemena, ale až 27. 1. 1990 bolo plemeno uznané anglickým Kennell clubom. O šest mesiacov uznalo plemeno aj FCI.

V r. 1990 došlo k zmene názvu plemena na Parson Russell terriér.

V r. 1997 prvý krát zvítazil Parson russell na uznávanej výstave a stal sa držitelom Chalenge certifikátu.

V r. 2000 vydalo FCI nový štandard pre plemeno Jack russell terriér, ktorý sa radí k nízkonohým terriérom. Parson russell terriéra radíme k vysokonohým.